Montaż oferowanych podłóg winylowych zależy od ich technologii wykonania i sposobu łączenia  paneli. Informacje te dostępne są bezpośrednio przy wyborze konkretnego produktu. Jednakże istnieją ogólne założenia dotyczące instalacji:

 • Wilgotność powierzchni nie może przekraczać 95% RH. Przy wilgotności powietrza pomiędzy 75% a 95% i nierównym podłożu zaleca się zastosowanie odpowiedniej masy uszczelniającej,
 • Podłoże musi być suche, gładkie, wypoziomowane, czyste i pozbawione kurzu oraz powinno zostać przygotowane w zależności od rodzaju podłogi (beton, płytki kamienne, podłogi drewniane, linoleum, podłogi metalowe, laminat, azbest itd.). Uwaga: rozpuszczalniki i inne chemikalia ścierające użyte do czyszczenia podłoża lub usuwania z niego zanieczyszczeń mogą uszkodzić spodnią warstwę podłogi i wpłynąć na trwałość produktu,
  • Podłoża betonowe/Jastrychy
   Wszelkie pęknięcia i łączenia muszą zostać wypełnione przy użyciu środka wypełniającego opartego na cemencie, a podłoże musi być wypoziomowane zgodnie z obowiązującym standardem. Wszelkie podłoża betonowe na bazie gipsu muszą zostać uszczelnione odpowiednią masą uszczelniającą,
  • Mozaika/Lastriko/Ceramika/Płytki Kamienne
   Należy wypoziomować wszelkie fugi przy użyciu właściwego środka wygładzającego, a podłoże musi być solidne,
  • Linoleum/Tworzywa termoplastyczne/Winyl/Klepki drewniane/Parkiet
   Należy upewnić się, że podłoża tego typu są solidne; zamocować wszelkie luźne płytki oraz usunąć wszelkie środki polerujące i uszczelniające. Zalecamy usunięcie tego typu produktów, jeżeli zostały zamontowane bezpośrednio na gruncie, bitumie/ asfalcie fluksowanym lub smole. Po ich usunięciu podłoże należy przygotować zgodnie z odpowiednim standardem,
  • Podłogi metalowe i malowane
   Należy całkowicie usunąć wszelkie luźne fragmenty powłoki lub innych materiałów wykończeniowych,
  • Laminat
   Zwykle zaleca się jego usunięcie,
  • Azbest
   Niektóre starsze, elastyczne płytki i kleje mogą zawierać azbest. W razie wątpliwości należy uzyskać poradę od odpowiednich władz w sprawie testów, usuwania i utylizacji tego materiału.
 • Wszelkie nierówności podłoża powinny mieścić się w maksymalnym zakresie 5 mm poniżej poziomu dla 3 metrów w dowolnym kierunku. Aby uniknąć uszkodzenia produktu, należy najpierw usunąć wszelkie pojedyncze wzniesienia/krawędzie,
 • Na czas montażu oraz przez i po instalacji temperatura pomieszczenie musi spełniać standardy ASTM, czyli oscylować w granicach 18 – 27°C,
 • Materiał wyrównawczo – izolacyjny nie jest wymagany przy instalacji, może jednak zostać użyty, jeżeli wymagana jest dodatkowa izolacja akustyczna,
 • Listwy przypodłogowe mogą zostać usunięte, a ościeżnice drzwi przycięte dla uzyskania ewentualnego szerszego rozlokowania, jeśli jest to wymagane. Produkty w formie desek powinny być układane na zrąb o długości co najmniej 250 mm. Produkty w formie płytek powinny być układane “w cegiełkę” by nadać podłodze maksymalną stabilność i poprawić efekt estetyczny,
 • Montaż podłóg winylowych wymaga zachowania szczeliny dylatacyjnej o szerokości 5 mm wokół pomieszczenia i wszystkich stałych obiektów z uwzględnieniem rur. Ten minimalny wymóg należy zwiększyć do 8 mm w przypadku powierzchni przekraczających 100 m² (skonsultować się z dostawcą, jeśli powierzchnia jest większa**). Należy zwrócić uwagę, że minimalna szczelina dylatacyjna to najwęższa szczelina pomiędzy produktem i statycznym elementem instalacji, którą można zmierzyć w DOWOLNYM miejscu dookoła obwodu,

Dla zapewnienia udanej instalacji potrzebne będą następujące narzędzia: ołówek, liniał, młotek gumowy, nóż uniwersalny, klocki dystansowe utrzymujące odstęp od ściany, kątownik stolarski, wałek ręczny (opcjonalnie), łyżka dociągająca, zestaw wierteł oraz wiertarka lub opcjonalnie wyrzynarka.